PROGRAM UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZA


WYPEŁNIJ WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Kto ma obowiązek się ubezpieczyć?

Obowiązkiem ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn 29.04.2019 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmioty wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 866) objęci są lekarze wykonujący działalność leczniczą

 • w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako
 1. indywidualna praktyka lekarska,
 2. indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 3. indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
 4. indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 5. indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
 6. indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.
 • w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody "osobowe" będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Co to znaczy szkoda osobowa? Tzn. np. uszkodzenie ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia lub spowodowanie śmierci pacjenta.

Z zakresu tej ochrony wyłączone są szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, o ile nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Wyłączone są również szkody wyrządzone po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej. Ubezpieczenie nie obejmuje badań klinicznych.

Dla osoby wykonującej zawód lekarski objętej obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Szczegółowy zakres obowiązkowych ubezpieczeń kształtowany jest Ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. z 01.06.2011 nr 112 poz. 654) oraz odpowiednio rozporządzeniami Ministra Finansów.

 

Ubezpieczenie dobrowolne

Lekarze wykonujący swój zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia (przy czym w tym przypadku nie posiadający zarejestrowanej praktyki lekarskiej) mogą zawrzeć polisę ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej. Warunki takich umów regulowane są wg. ogólnych warunków ubezpieczenia poszczególnych Ubezpieczycieli z różnymi wariantami rozszerzeń i sum gwarancyjnych w zależności od potrzeb samych zainteresowanych. Ubezpieczenie dobrowolne jest również sposobem na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego zarówno dodatkową sumą ubezpieczenia, jak i zakresem ochrony.

Z myślą o Państwa potrzebach został wynegocjowany program ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W ramach programów znajdziecie Państwo:

 • Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej,
 • Ubezpieczenia dobrowolne odpowiedzialności cywilnej w wybranych wariantach sum ubezpieczenia,
 • Dostępne rozszerzenia ochrony o: poszerzony zakres terytorialny, zakażenie wirusem HIV i innymi chorobami zakaźnymi, zarażenie się HIV oraz WZW, szkody wynikłe z naruszenia praw pacjenta, szkody na osobie powstałe wskutek stosowanej w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych
 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia.

Ubezpieczenie dostępne jest w naszym biurze. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz do kontaktu z agentem 42 637 33 11

Dokumenty do pobrania

Program Lekarze 2023.pdf

OWU OC z tytułu prowadzenia działalności z 1 sierpnia_2021_r..pdf

OWU OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych.pdf

OWU NNW.pdf

WNIOSEK 2024.pdf

Informacje o agencie.pdf

 

 

 

Kontakt

MAU Secesja Sp. z o.o.
Miejska Agencja Ubezpieczeniowa
Secesja Sp. z o.o.
Piotrkowska 233, 90-456 Łódź
tel: 42 637 33 11
tel/fax 42 637 78 00
secesja@grupoweubezpieczenia.pl
kontakt@secesja-ubezpieczenia.pl

Zapraszamy

Pn. 8:00 – 16:00
Wt. 9:00 – 17:00
Śr. 8:00 – 16:00
Czw. 8:00 – 16:00
Pt. 8:00 – 16:00

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem świadczenia usług droga elektroniczną . Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.