Program Ubezpieczeń dla osób spoza Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi


 

Wypełnij wniosek elektroniczny

 

  

Kto ma obowiązek się ubezpieczyć?

Od dnia 01.01.2012r. powstał obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dotyczy on wyłącznie pielęgniarek i położnych wykonujących swój zawód:

- w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a. indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej,

b. indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania,

c. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej,

d. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania,

e. indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na    podstawie umowy z tym podmiotem,

f. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

- w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody "osobowe" będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Co to znaczy szkoda osobowa? Tzn. np. uszkodzenie ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia lub spowodowanie śmierci pacjenta.

Z zakresu tej ochrony wyłączone są szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, o ile nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Wyłączone są również szkody wyrządzone po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej. Ubezpieczenie nie obejmuje badań klinicznych.

Dla osoby wykonującej zawód pielęgniarki lub położnej objętej obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Szczegółowy zakres obowiązkowych ubezpieczeń kształtowany jest Ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. z 01.06.2011 nr 112 poz. 654) oraz odpowiednio rozporządzeniami Ministra Finansów.

Ubezpieczenie dobrowolne

Pielęgniarki i położne wykonujące swój zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia (przy czym w tym przypadku nie posiadający zarejestrowanej praktyki pielęgniarki lub położnej) mogą zawrzeć polisę ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej. Warunki takich umów regulowane są wg. ogólnych warunków ubezpieczenia poszczególnych Ubezpieczycieli z różnymi wariantami rozszerzeń i sum gwarancyjnych w zależności od potrzeb samych zainteresowanych. Ubezpieczenie dobrowolne jest również sposobem na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego zarówno dodatkową sumą ubezpieczenia, jak i zakresem ochrony.

Z myślą o Państwa potrzebach zostały wynegocjowane dwa programy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w ich zakresie znajdziecie Państwo:

  • Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej,
  • Ubezpieczenia dobrowolne odpowiedzialności cywilnej w wybranych wariantach sum ubezpieczenia,
  • Dostępne rozszerzenia ochrony o: poszerzony zakres terytorialny, zakażenie wirusem HIV i innymi chorobami zakaźnymi, zarażenie się HIV oraz WZW, ochrona prawna,
  • Dodatkowe zniżki na ubezpieczenia mieszkań i podróży dla osób ubezpieczonych

 

UBEZPIECZENIE NNW Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK ZARAŻENIA SIĘ WIRUSEM HIV / WZW

Polisę mogą zawrzeć pielęgniarki i położne wykonujące swój zawód:

- w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a. indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej,

b. indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania,

c. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej,

d. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania,

e. indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

f. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

- w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych.

-Pielęgniarki i położne wykonujące swój zawód na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenie.

*Ubezpieczenie NNW można rozszerzyć o klauzule dodatkowe wyłącznie przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł :
 • badanie na obecność wirusów HIV i WZW, do kwoty 1000 zł na wszystkie badania
• zakup leków antyretrowirusowych HIV, do kwoty 5 000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW typu C - 20 000 zł
• jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW typu B - 10 000 zł
 

Uwaga!!!

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest dostępne w osobnym programie. Isnieje możliwość ubezpieczenia nie tylko ochrony prawnej w życiu zawodowym, ale również prywatnym i komunikacji.

Szczegóły dostępne w programie poniżej i naszym biurze.

Ubezpieczenie dostępne jest w naszym biurze. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz do kontaktu z agentem 42 637 33 11

Program Ubezpieczeń dla osób spoza Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Łodzi

WNIOSEK PIELĘGNIARKI 2024.pdf

Program DOBROWOLNYCH ubezpieczeń pielęgniarek i położnych 2022.pdf

Program OBOWIĄZKOWEGO ubezpieczenia OC pielęgniarek i położnych 2022.pdf

OWU_BiznesPodr___PATOW0712108 (1).pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 10 MAJA 2019 R. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ.pdf

Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych B.pdf

 

Wypełnij wniosek elektroniczny

 

Kontakt

MAU Secesja Sp. z o.o.
Miejska Agencja Ubezpieczeniowa
Secesja Sp. z o.o.
Piotrkowska 233, 90-456 Łódź
tel: 42 637 33 11
tel/fax 42 637 78 00
secesja@grupoweubezpieczenia.pl
kontakt@secesja-ubezpieczenia.pl

Zapraszamy

Pn. 8:00 – 16:00
Wt. 9:00 – 17:00
Śr. 8:00 – 16:00
Czw. 8:00 – 16:00
Pt. 8:00 – 16:00

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem świadczenia usług droga elektroniczną . Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.